Overwegingen bij het restaureren van orgels
Fotoreportage ontwerp en tekenwerk
Fotoreportage houtbewerking
Fotoreportage pijpenmakerij
Fotoreportage intonatie en afwerking

Verschueren en orgelbouw

Sinds 1891 wordt in Heythuysen met enthousiasme en visie aan orgels gewerkt. Met het oog op een optimaal resultaat is het ons streven om alle onderdelen van het instrument in eigen atelier te vervaardigen dan wel te restaureren. Aan de hand van de fotoreportage krijgt u een eerste indruk van de uitrusting van de orgelmakerij en het vakmanschap van de medewerkers.

 

Bedrijfsfilosofie

Op basis van ruime ervaring hebben wij een visie ontwikkeld op het bouwen en restaureren van orgels in diverse stijlrichtingen. De orgelbouw was en is in beweging en wij spannen ons niet alleen in om de ontwikkelingen te volgen, maar willen ook participeren. Om die reden besteden wij aandacht aan onderzoek en documentatie. Daarnaast oriënteren wij ons zowel binnen als buiten de landsgrenzen op ontwikkelingen in de orgelwereld. Over onze benadering van het vak en de achtergronden daarvan wisselen wij graag met opdrachtgevers en deskundigen van gedachten.

In de afgelopen decennia werd voor de bouw van nieuwe orgels inspiratie gezocht bij historische instrumenten. ‘Oude klank’ en ‘patina’ zijn daarbij een drijfveer om op een creatieve wijze nieuwe orgels te realiseren want zelfs modern ogende instrumenten wortelen in de traditie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat restauratie en nieuwbouw van orgels binnen de muren van onze orgelmakerij in elkaars verlengde liggen.

 

Ontwerp en tekenwerk

Een goed instrument is gebaseerd op een coherent concept. Daarbij is de afstemming van klank, vormgeving en speelaard van elementair belang. Een goed resultaat valt of staat met gedegen voorwerk in de vorm van ontwerpschetsen, technisch tekenwerk en een opzet voor de dispositie en de mensuren. In dat kader hechten wij veel belang aan overleg met adviseurs, organisten en architecten.

 

Houtbewerking

Wij streven naar een maximale kwaliteit van de materialen en onderdelen en beschikken om die reden o.m. over een omvangrijke houtvoorraad. De machinale houtbewerking is in één ruimte geconcentreerd. In de aangrenzende afdeling wordt het overgrote deel van de orgelonderdelen vervaardigd. Het betreft onder meer meubelwerk, blaasbalgen, windladen, klavieren, mechaniekonderdelen en houten pijpen. Ten behoeve van het bewerken van ijzeren onderdelen voor de registermechanieken en constructieve elementen is een afzonderlijke ruimte ingericht met o.a. lasapparatuur, draaibank en smidsvuur.

 

Pijpenmakerij

Wij hechten veel belang aan het in eigen werkplaats vervaardigen en restaureren van metalen pijpwerk. Wij hebben de mogelijkheid orgelmetaal in diverse legeringen en op diverse wijzen (op doek, dan wel op zand) te gieten. Met het oog op een maximale ontwikkeling van de klank worden de platen vervolgens handmatig behandeld (d.w.z. uitgedund met behulp van schaaf en schraapstaal) en uitgesneden. Restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd met maximaal behoud van de historische substantie. Ook de onderdelen van tongwerken worden in de eigen pijpenmakerij vervaardigd. Ten behoeve van restauratiewerk wordt ook zink en roodkoper bewerkt.

 

Intonatie en afwerking

De voorintonatie beperkt zich tot het opsnijden van het pijpwerk en het richten van labia en kernen. Veel instrumenten voor met name de buitenlandse markt worden allereerst in een proefopstelling in de montagehal opgebouwd. Vooral bij de aanleg en afregeling van mechanieken en windsysteem wordt een goede afstemming op de klank nagestreefd. De definitieve intonatie vindt, met het oog op de akoestische omstandigheden, in het (kerk)gebouw plaats.

 

Opleiding en achtergrond van de medewerkers

Aangezien er geen officiële vakopleiding in Nederland bestaat vindt een belangrijk deel van de vorming binnen het bedrijf plaats. Het overgrote deel van de medewerkers heeft niettemin een opleiding in de houtbewerking achter de rug. Daarnaast hebben enkele medewerkers hun ‘roots’ in de muziekbeoefening, musicologie, bouwkunde en werktuigbouw.