Roermond, Munsterkerk

Opus 1113Het orgel in de Munsterkerk in Roermond is in 1890/1891 gebouwd door de gebr. Franssen. De dispositie werd opgesteld door P.M.H. Janssen (docent aan het Bisschoppelijk College in Roermond) en de orgelkast werd, naar ontwerp van J.A. Jorna, vervaardigd door H. Geelen.

Het was een uitdrukkelijke wens om de westbouw van de kerk niet aan het zicht te onttrekken en om die reden werd het orgel in een hoek van de zijbeukgalerij, met het orgelfront naar het middenschip gekeerd, opgesteld. Het orgel werd op 29 juni 1891 door Mgr. F. Boermans ingewijd. Bij die gelegenheid werd het instrument bespeeld door M.H. van ’t Kruijs en H. Luijten.

Kort voor de tweede wereld oorlog werden plannen ontwikkeld om het orgel te moderniseren en uit te breiden. Deze plannen werden in de daaropvolgende jaren effectief uitgevoerd door de fa. Verschueren uit Heythuysen. Met gebruikmaking van een groot deel van het pijpwerk, windladen en blaasbalgen van het Franssen-orgel kwam een modern instrument tot stand met 39 registers verdeeld over 3 klavieren en pedaal. Het orgel werd voor de raampartij in de westbouw van de kerk in een zgn. open opstelling opgesteld.

De technische conditie van het orgel was de afgelopen jaren matig en als gevolg van materiaalschaarste in de oorlogsjaren liet de kwaliteit van diverse onderdelen uit die periode te wensen over.

Op basis van een restauratieplan van Marcel Verheggen en Rogér van Dijk bleek het mogelijk het orgel te restaureren in het kader van de zgn. achterstandsregeling. De oorspronkelijke orgelkast had geen nieuwe bestemming gekregen en was bewaard gebleven bij de orgelmaker.

De restauratie omvatte de restauratie van orgelkast, windladen, pijpwerk en delen van de windvoorziening. Het lagerwerk en de toets- en registermechanieken werden gereconstrueerd. Aan de oorspronkelijke dispositie is een mixtuur toegevoegd. Daarmee is aan een kort na de bouw geuite wens tegemoet gekomen.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om enkele door Franssen vervaardigde onderdelen, die bij de restauratie van het Smits-orgel in Deurne overbodig geworden waren, in het Roermondse orgel te integreren.

De oorspronkelijke zijwand van de orgelkast is niet bewaard gebleven. De maatvoering en detaillering is afgestemd op die van het historische orgelfront. De zwelkast is nieuw vervaardigd met gebruikmaking van de aanwezige jaloezieën.

De feestelijke ingebruikname van het gerestaureerde vond plaats op 21 oktober 2011. Het instrument werd bij die gelegenheid bespeeld door Jean-Pierre Steyvers.