Deurne, H. Willibrordus

Opus 1110In 1838 bouwde F.C. Smits een orgel voor de Willibrorduskerk in Deurne. Dit instrument telde … registers die verdeeld waren over Hoofdwerk en Onderpositief. De orgelkast werd in de balustrade van het orgelbalkon geïntegreerd en de speeltafel bevond zich aan de achterkant. 

In 1884 vond herstel van het orgel plaats en werden ook diverse wijzigingen aan het instrument uitgevoerd door de orgelmakers Franssen uit Roermond. Niet alleen de dispositie werd gewijzigd, ook werden de spaanbalgen door een magazijnbalg vervangen, werd de orgelkast naar achteren verplaatst en werd een nieuwe speeltafel in de linker zijwand aangebracht.

De toestand van het orgel was kort na de tweede wereldoorlog problematisch zodat omvangrijke werkzaamheden noodzakelijk werden. Onder advies van Hub Houët werd het orgel in de periode 1951-1954 door de fa. Elbertse uit Soestdijk gerestaureerd. In dat kader vonden opnieuw dispositiewijzigingen plaats en werd een zelfstandig pedaal aangebracht. De windladen werden net als de mechanieken hersteld.

In de periode 2009-2011 werden de historische onderdelen van het orgel gerestaureerd. Uit praktische overwegingen werd bovendien een zelfstandig pedaal met 3 registers aan de dispositie toegevoegd .

De orgelkast werd opnieuw in de balustrade gesitueerd en het front van het onderpositief werd gereconstrueerd. De orgelkast werd voorzien van een eiken imitatie en de ornamentiek verguld. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door Schildersbedrijf Gerard Ridderhof uit Deil.

De windladen van de manualen werden gerestaureerd. Zowel de klaviatuur als de mechanieken werden bijna integraal nieuw vervaardigd.

Alle nieuwe onderdelen werden in de stijl van Smits gereconstrueerd. Daarbij bleken enkele originele ontwerptekeningen van Smits en sporen in het orgel van groot belang. Ontbrekende registers werden naar voorbeeld van Smits-orgel elders gereconstrueerd, bovendien bleek het mogelijk enkele registers Smits-pijpwerk te verwerven en in te passen in het concept.

De restauratie/reconstructie werd uitgevoerd onder advies van Marcel Verheggen en Rudi van Straten (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). De feestelijke ingebruikname na de restauratie vond plaats op 21 mei 2011.