Vessem, H. Lambertus

Opus 1112Het orgel in de Lambertuskerk te Vessem werd in 1868 gebouwd door François-Bernard Loret. In 1929 vonden wijzigingen plaats door de firma Vermeulen uit Weert. Ingrijpender was de ombouw die plaats vond door Verschueren (Heythuysen) in 1968.

Bij die gelegenheid werd de dispositie opnieuw gewijzigd, werd de windlade van telescoophulzen voorzien en mechaniek en klaviatuur op onderdelen vernieuwd. In 2003 bleek de toestand van het orgel zo slecht dat een restauratie onvermijdelijk werd. In 2009 en 2010 vond een integrale restauratie plaats waarbij de oorspronkelijk situatie gereconstrueerd werd. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw onder advies van Rogér van Dijk (namens de KKOR) en de orgeldeskundigen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Het orgel staat opgesteld in de nis tussen toren en kerkruimte. De speeltafel is ingebouwd aan de voorzijde van de onderkast. De registertrekkers zijn in terrassen ter weerszijden van de klavieren aangebracht. Typische Loret-elementen zijn de registerknoppen van porselein, het roldeksel en de orgelbank met gietijzeren steunen.

Het pijpwerk van beide manualen staat op één windlade met twee ventielkasten opgesteld. De registers van het Positief zijn aan de frontzijde opgesteld, die van het Manuaal aan de achterzijde. De originele frontpijpen uit 1868 zijn van zink vervaardigd.

Het orgel is op 28 april in het kader van de afronding van de kerkrestauratie opnieuw in gebruik genomen.