Asperen, Hervormde Kerk

Opus 1092Het orgel dat zich momenteel in Asperen bevindt werd in 1893/1894 gebouwd voor de Noorderkerk in Rotterdam. De bouw van het instrument werd opgedragen aan Johann Frederik Witte uit Utrecht. Het ontwerp van de orgelkast is van de hand van B. Hooykaas jr., de architect van het in 1891/1892 gerealiseerde kerkgebouw.

M.H. van ’t Kruijs, organist van de Laurenskerk, trad op als adviseur.

In 1941 werd door de firma De Koff een revisie van het orgel uitgevoerd. Bij die gelegenheid werd niet alleen het binnenwerk schoongemaakt en vonden reparaties plaats, ook werd de intonatie op punten aangepast.

Als gevolg van de sluiting van het kerkgebouw werd het orgel in 1974 overbodig. Het instrument werd aangekocht en gedemonteerd door de fa. Verschueren in Heythuysen. Helaas zijn ten tijde van de demontage enkele onderdelen (pijpen, ornamentiek) verdwenen. Bovendien zijn de tinnen frontpijpen op zeker moment ingesmolten.

Het in Asperen aanwezige Vermeulen-orgel uit 1912 was in 1969 buiten gebruik gesteld en ontmanteld. Men behielp zich sindsdien met een elektronisch surrogaat en was op zoek naar een passend orgel. In 2004 besloot men tot aankoop en restauratie van het Witte-orgel van de voormalige Noorderkerk. De integrale restauratie en plaatsing van het instrument werd in 2008 en 2009 door Verschueren Orgelbouw uitgevoerd. Het schilderwerk aan de orgelkast werd verzorgd door schildersbedrijf Ridderhof (Deil). Ontbrekende delen van de ornamentiek werden door Gert van den Dikkenberg (Veenendaal) en Jan van Harskamp (Zetten) gesneden. De werkzaamheden werden begeleid door Aart Bergwerff en Dr. Teus den Toom.