Voorschoten, H. Laurentius

[sigplus] Kritischer Fehler: Es ist zwingend erforderlich, daß der Bildordner im relativen Pfad in Bezug zum Stammordner für Bilder liegt.

Opus 1106Johannes Mitterreither bouwde vermoedelijk tussen 1785 en 1792 een éénklaviers orgel voor de schuilkerk van de R.K. parochie in Voorschoten. Het pijpwerk van dit instrument werd in 1875/1876 bijna integraal opgenomen in het nieuwe orgel dat Matthias van den Brink voor de kort daarvoor gebouwde kerk realiseerde.

Het Van den Brink-orgel beschikte over twee klavieren en werd in een neo-gotisch meubel opgesteld. Dit instrument werd in 1932 grondig verbouwd. De fa. Bik plaatste het oude pijpwerk op nieuwe pneumatische kegelladen en vernieuwde bovendien de klaviatuur en de tracturen. Belangrijke delen van de orgelkast en de magazijnbalg bleven gelukkig wél behouden. De orgelkast werd bij deze verbouwing ‘gemoderniseerd’ door het verwijderen van de neo-gotische bekroningen boven de pijpvelden en torens.

Sinds de jaren 1960 liet de toestand van het orgel zeer te wensen over en raakte het instrument in onbruik. Op basis van een onderzoek van het binnenwerk werd een restarautierapport opgesteld en werd geopteerd voor herstel van de situatie van 1876. Uit praktische overwegingen werd een zelfstandig pedaal met drie registers toegevoegd.

De restauratie werd in de periode 2007-2009 uitgevoerd en omvatte de volgende werkzaamheden:

Het historische pijpwerk werd zorgvuldig gerestaureerd en nieuw pijpwerk werd in stijl bijgemaakt. Ook de orgelkast werd gerestaureerd en de bovenkant van het meubel werd gecompleteerd. Het schilderwerk aan de orgelkast (eiken imitatie) is verzorgd door Schildersbedrijf Geers uit Voorburg. De blaasbalg uit 1876 is hersteld en staat in de torenkamer achter het orgel opgesteld. De windladen, klaviatuur en zowel toets- als registermechaniek zijn geheel nieuw vervaardigd. Voorbeelden van Van den Brink dienden daarbij als uitgangspunt. Een bijzondere vermelding verdient de nieuwe vrijstaande speeltafel. Zowel de vormgeving als ook de technische aanleg (met staartklavieren en stekermechanieken) is gebaseerd op de historische voorbeelden in Heemstede en Warmond.

De werkzaamheden werden uitgevoerd onder advies van Ton van Eck, als orgeldeskundigen namens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed waren Rudi van Straten en Wim Diepenhorst bij het project betrokken.

Enkele mogelijkheden voor het gebruik van dit orgel worden gedemonstreerd in geluidsopnames die te vinden zijn op: http://www.nsgv.nl/index.php?page=Gregoriusblad201012