Stevensweert, Protestants kerkje

Opus 1109In de vroege 19de eeuw schonk gravin Charlotte van Hompesch een orgel voor het protestantse kerkje. De maker van het instrument is helaas onbekend; als mogelijke auteurs worden Franssen uit Horst en Van Dinther uit Maaseik genoemd.

Vast staat dat deze orgelmaker een belangrijk aantal onderdelen uit een bestaand orgel hergebruikte. Enkele registers pijpwerk dateren waarschijnlijk uit de vroege 18de eeuw en ook de windlade is van oudere datum.

Omstreeks het midden van de 19de eeuw vond een dispositiewijziging plaats: getuige een opschrift op het pijprooster werd de Nazard 2 2/3’ vervangen door een Flûte travers 8’ (disc.)

Enkele jaren na de 2e wereldoorlog vond herstel van het orgel plaats. Daarbij werden de beschadigde pijpen van de middentoren vervangen door nieuwe exemplaren van zink. Vermoedelijk zijn reeds in een eerder stadium enkele registerplaatjes vervangen en werd een windmachine aangebracht.

In 2008 werd het orgel gerestaureerd. Daarbij werd de blaasbalg opnieuw beleerd. De windlade werd integraal gerestaureerd, net als de mechanieken en het pijpwerk. De pijpen van de middentoren werden vervangen door nieuwe exemplaren van orgelmetaal. Het frontpijpwerk werd bekleed met tinfolie en de labia werden met bladgoud belegd. Het toetsbeleg van de ondertoetsen werd vernieuwd (been) en enkele registerplaatjes werden bijgemaakt.

De werkzaamheden werden uitgevoerd onder advies van Jan Jongepier en, namens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rudi van Straten.